CÂY SỰ SỐNG

Tất cả chúng ta thảy đều chẳng khác nhau vì cùng bị chi phối bởi cái chết. Cứ mỗi phút giây; mỗi hơi thở trôi qua… chúng ta lại tiến gần đến với cái chết hơn. Tình trạng bi đát này có thể ví như hình ảnh dần trở nên khô héo của loài cây không rễ.

Trong nỗ lực nhận thức và vượt thoát sự chi phối của vấn đề sinh tử mang tính phổ quát này, chúng ta tiến tới hành trình chuyển hóa ánh sáng như cứu cánh.

Quá trình chuyển hóa ánh sáng khiến cho mỗi chúng ta có cơ may tìm lại bản thể ánh sáng của chính mình ngõ hầu trở nên chẳng còn bị uy hiếp bởi ảo ảnh sinh – tử.

Bản chất con đường chuyển hóa năng lực Sanatana là chuyển hóa nghiệp như ánh sáng trong kinh mạch ánh sáng trung tâm. Khi trung tâm ngực và trung tâm đầu của hành giả nối thông và cộng hưởng với nhau thì trạng thái trải nghiệm tình yêu thương đại đồng xảy ra. Ahimsa vì thế chính là nỗ lực quay về với bản năng yêu thương của con người.

Trạng thái này khiến cho hành giả kinh nghiệm về sự bất động viên mãn (akuppa) do trải nghiệm về yêu thương như nhận thức cuối cùng.

Như vậy, sau khi khiếu của ngôn ngữ và trí tuệ được khai mở trong trạng thái Rhishi, hành giả sẽ kinh nghiệm về Ahimsa như là bất động viên mãn.

Gìn giữ trải nghiệm này sẽ dẫn đến quá trình thần hiệp cuối cùng, khi mà hành giả tiến hành phủ định nhận thức trong Bhavamukha. Vào lúc đó, hành trình chuyển hóa ánh sáng của hành giả thăng hoa lần chót và nối thông trung tâm đầu của hành giả với cửa Brahma trên đỉnh đầu.

Quá trình phủ định nhận thức sẽ tiệm tiến cho đến khi hành giả Sanatana nhận thức bản chất rỗng rang của vạn pháp… Hiển nhiên Bhavamukha khiến cho hành giả đối diện và hóa tán ảo ảnh sinh – tử…

Vào lúc đó, Ân Sủng Tuyệt Đối – Ý Thức Tuyệt Đối ùa vào thế giới Ảo Ảnh và biến nó thành Tồn Tại Tuyệt Đối!

Tất cả giá trị còn lại của đời sống hành giả chỉ là ấn tượng về một thân cây mọc ngược nối thông giữa trời và đất. Đó là trạng thái nhận thức trong giai đoạn Asvattha – Cây Sự Sống.

Trong Asvattha, hành giả tắm mình trong ánh sáng của Cây Sự Sống. Tất nhiên, y sẽ nhanh chóng nhận ra bản chất ánh sáng của vạn hữu cũng thuần tịnh như của chính mình…

Loài cây không rễ từ đây đã mọc cội và khiến cho rễ bén sâu vào miền Ánh Sáng; bén sâu vào vương quốc của sự sống vĩnh cửu Amaraloka… Nó được nuôi thắm bởi ân sủng, bởi chân lý cũng như những phương diện biểu đạt vi diệu khác của ánh sáng.

Thay vì ra quả, Asvattha sinh ra sao trời – nakshatra. Những ngôi sao của chân lý, trí tuệ, phúc lạc và sự thức tỉnh tối thượng.

Asvattha là hình tượng ẩn dụ cho cấu trúc vũ trụ và cũng là mô hình tối hậu cho nhu cầu thức tỉnh của mỗi cá nhân.

Cây Sự Sống là nguồn ánh sáng thuần tịnh; là dòng chảy Nhân Quả không tạo tác rửa sạch những “ô nhiễm” của thế giới Ảo Ảnh và trả lại cho chúng ta niềm vui sống cũng như tri kiến rạng rỡ về Nhân Quả…

Cây Sự Sống lôi kéo, thúc đẩy từng góc nhỏ trong vũ trụ để chúng không trở nên bị lãng quên và chịu sự chi phối của thế giới Ảo Ảnh. Nếu như rễ cây Asvattha hướng lên trên để nhận lấy ánh sáng thuần tịnh thì cành lá, hoa, quả hướng xuống dưới tượng trưng cho những tương tác lợi lạc nhân gian.

Hành giả như thân cây nối thông giữa trời và đất… Hành giả như lối cổng nối thông miền Ảo Ảnh với Chân Như. Kể từ đó dòng nghiệp quả của nhân gian ùa qua lối cổng để được gia tốc về miền Ánh Sáng. Hành giả Sanatana không những hoàn thiện con đường chuyển hóa ánh sáng của mình mà còn hộ trợ cho tha nhân một cách tích cực và lợi lạc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *