ZEN

CÂY SỰ SỐNG

Cây sự sống( Tree of life) được mô tả ở hầu hết các nền văn hóa , tôn giáo trên thế giới. Đó là cây có hình dáng mọc ngược với bộ rễ mọc ngược theo hướng lên trời và cành cây và tán lá nằm phía dưới. Gốc và rễ cây chính là nguồn […]